Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa prowadzona również w naszym ośrodku to alternatywa dla psychoterapii indywidualnej. Zalecana jest szczególnie osobom, które mają trudności w nawiązywaniu znajomości z innymi ludźmi lub ogólnie w kontaktach międzyludzkich. Spotkania w grupie są w stanie pokazać pacjentowi jak problemy ujawniają się w relacjach z innymi osobami oraz uświadomić sobie jakie wzorce zachowań nami kierują.

terapia grupowa

W jakich problemach pomaga psychoterapia grupowa?

Ludzie są istotami społecznymi. Potrzebują więzi z innymi ludźmi oraz wsparcia w trudnych momentach życiowych. Osoby chorujące na fobie społeczne często wyłączają się z życia w społeczeństwie. Psychoterapia grupowa pomaga otworzyć się na innych ludzi i nawiązywać relacje. Często ten typ terapii łączony jest z psychoterapią indywidualną.

Proces grupowy w psychoterapii grupowej

Psychoterapia grupowa zazwyczaj polega na. „pracy indywidualnej na tle grupy”. Jest to forma pośrednia pracy między psychoterapią indywidualną a psychoterapią grupową. Terapeuta analizuje procesy wewnętrzne zachodzące w każdym pacjencie z osobna, a grupę traktuje jako sumę poszczególnych pacjentów.

Istota psychoterapii grupowej

Istota tego rodzaju psychoterapii tkwi w interakcjach, jakie zachodzą między wszystkimi osobami, które biorą udział w terapii – innymi pacjentami oraz terapeutą. Podczas terapii tworzą się normy grupowe, czyli np. otwarta komunikacja.